Контакт подаци

Факултет техничких наука. Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад. Тел: +381 21 450 810